Projekt

Kultura literacka Łodzi do 1939 roku

Projekt nr 0100/NPRH4/H1a/83/2015 finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki


Celem projektu jest zintegrowany opis wielojęzycznej i wieloetnicznej kultury literackiej Łodzi od drugiej połowy
XIX wieku, kiedy zaczął się dynamiczny rozwój przemysłu, a wraz z nim także kultury, po wybuch II wojny
światowej, gdy swobodny rozwój kulturalny miasta został przerwany i nie odrodził się już w tej postaci.
Efektem prac będzie m.in. monumentalny wieloautorski słownik tematyczny.


Kierownik grantu: dr hab. prof. UŁ Krystyna Radziszewska

Strona w budowie.

literacka_lodz_200

Nasz grant znalazł się wśród najważniejszych i najciekawszych projektów naukowych realizowanych w Uniwersytecie Łódzkim.

 

Back to Top