Zespół: mgr Ewa Wiatr

mgr Ewa Wiatr

 

Kontakt:

e-mail: ewa.wiatr@wp.pl

Biogram:

Ewa Wiatr - pracownik powstałego w 2005 r. Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego (http://www.judaica.uni.lodz.pl/) , doktorantka w Zakładzie Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych w Instytucie Historii PAN. Przygotowuje rozprawę doktorką na temat łódzkiego getta.

Członek zespołu redaktorów i wydawców "Kroniki getta łódzkiego/Litzmannstadt-Getto" (2009) oraz "Encyklopedii getta. Niedokończonego projektu archiwistów z getta łódzkiego" (2014). Obie publikacje zostały wyróżnione Nagrodę Klio za edycję źródłową. Wraz z Adamem Sitarkiem przygotowała do druku dziennik z łódzkiego getta dziennika Dawida Sierakowiaka (2015). Jest to pierwsze edycja w języku polskim obejmująca całość materiału.

Uczestniczy w grancie "Judaica Łódzkie", którego celem jest badanie i upowszechnianie literackiej spuścizny łódzkich Żydów.

Interesuje się historią Żydów i mniejszości narodowych w Łodzi i regionie.

Back to Top