Konferencje

uk-flag english version

Konferencja naukowa

Terra incognita. Łódź literacka do 1939 roku - źródła, osoby, dzieła, instytucje

Łódź, 20-21 października 2016 roku

 

rwalił się stereotyp, iż w Łodzi zainteresowanej geszeftem i zamieszkałej tylko w niewielkim stopniu przez inteligencję nie było miejsca na rozwój literatury. Potwierdzała go prześmiewcza anonimowa fraszka zamieszczona w 1893 r. w lokalnym piśmie humorystycznym: „Literatura – nie bawełna / Ani fabryka kurzu pełna, / Przeto się każdy chyba zgodzi, / Że słusznie nic nas nie obchodzi”. Ponieważ do dziś w większości publikacji - zarówno polskich jak i obcojęzycznych – Łódź przedwojenna jest postrzegana jako kulturalna i literacka pustynia, w toku konferencji spróbujemy zakwestionować ten obiegowy sąd lub przynajmniej postawić pytanie o jego zasadność, ze wstępnych badań wynika bowiem, że jest on pochopny i niesprawiedliwy. Celem konferencji będzie zatem wieloaspektowa analiza życia literackiego dawnej Łodzi od początków istnienia miasta po wybuch II wojny światowej. Zależy nam między innymi na opracowaniach prezentujących szerzej nieznane bądź zapomniane dzieła i sylwetki ich twórców oraz konkretne miejsca ważne dla literatury „łódzkiej”, a także eksplorujących najprzeróżniejsze, czasem drobne i rozproszone, źródła, które mogą się okazać istotne dla prób rekonstrukcji oblicza literackiej Łodzi. Interesować nas będzie także funkcjonowanie instytucji kultury, m.in. prasy, wydawnictw, stowarzyszeń twórczych, bibliotek.

Ponieważ zaś kultura literacka rozwijała się w Łodzi odmiennie niż w pozostałych krajowych ośrodkach, była bowiem uwarunkowana boomem przemysłowym okupionym silną społeczną i kulturową heterogenizacją związaną z zasiedlaniem miasta przez osadników wielu narodowości, zachęcamy również do ujęć komparatystycznych, uwzględniających wzajemne wpływy, inspiracje, kwestie współpracy twórców różnych nacji lub ich odrębności. Chętnie będziemy widzieli referaty podejmujące zagadnienia wielokulturowości oraz przenikania się środowisk polskich, żydowskich, niemieckich i rosyjskich.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter tematu do udziału w konferencji zapraszamy polonistów, rusycystów, germanistów, jidyszystów, hebraistów, historyków, teatrologów, medioznawców, socjologów i antropologów kultury, pracowników archiwów i bibliotek.

Oczekujemy zwłaszcza ujęć niekanonicznych i nieoczywistych, takich, które dopełniałyby, a może nawet znacząco modyfikowały przyjęte dotychczas sposoby opisu łódzkiej tradycji literackiej.

***

Konferencja „Terra incognita. Łódź literacka do 1939 roku - źródła, osoby, dzieła, instytucje” to pierwsza z planowanego cyklu interdyscyplinarnych sesji, pozostających w związku z realizowanym w UŁ projektem badawczym NPRH „Kultura literacka Łodzi do 1939 roku”. Sprzyja promowaniu regionu łódzkiego w kraju i zagranicą oraz inicjowaniu naukowego zainteresowania kulturą i przeszłością Łodzi w wielu ośrodkach badawczych. Partnerami naukowymi konferencji są:  Centrum Badań Żydowskich UŁ, Centrum Kultury Jidysz - Biblioteka Medema w Paryżu, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie, Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych UŁ, Dział Zbiorów Regionalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi.

Planowane wydarzenia towarzyszące, popularyzujące literaturę Łodzi: Łódzka Noc Literatury

***

Zgłoszenia na konferencję wraz z abstraktami o długości nieprzekraczającej 2000 znaków prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres literackalodz@uni.lodz.pl.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania znajduje się tutaj...

Czas wystąpienia nie powinien być dłuższy niż 20 minut. Wersja do druku nie może przekraczać 1 arkusza wydawniczego (40 tys. znaków). Zastrzegamy sobie prawo wyboru tematów wystąpień oraz tekstów do publikacji.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 450 zł, w ramach której zapewniamy materiały konferencyjne, wyżywienie oraz wydanie recenzowanego tomu. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu oraz zakwaterowania. Deklarujemy pomoc w rezerwacji noclegów.

 

Program konferencji do pobrania znajduje się tutaj...

 

Terminarz konferencyjny:
Nadsyłanie abstraktów: do 31 maja 2016 r.
Informacja o przyjęciu referatu: do 30 czerwca 2016 r.
Termin konferencji: 20-21 października 2016 r.

Organizatorzy:
Centrum Kultury Jidysz - Biblioteka Medema w Paryżu
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii UŁ
Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej UŁ
Katedra Literatury i Tradycji Romantyzmu UŁ
Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UŁ

Kierownicy naukowi konferencji:
dr hab. prof. UŁ Krystyna Radziszewska
dr Natalia Krynicka (Centrum Kultury Jidysz - Biblioteka Medema w Paryżu)

Sekretarze:
dr Katarzyna Badowska
dr Karolina Kołodziej

 

 

Poniżej przedstawiamy fotorelację z konferencji. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za niezwykle interesujące oraz inspirujące wystąpienia. Zapraszamy ponownie za rok.

Back to Top