Zespół: dr Karolina Kołodziej

dr Karolina Kołodziej

 

Wybrane publikacje:

Monografie:

 • Obraz Łodzi w piśmiennictwie pozytywistyczno-młodopolskim, wyd. Piktor, Łódź 2009, ss. 262.

 

Artykuły naukowe:

 • Miejska przestrzeń pisarzy i literatury. Casus Piotrkowskiej, [w:] Ścieżkami pisarzy, tom 2: Miasto jako przestrzeń twórców, red. A. Grochowska, M. Mus, Kraków 2015, s. 67-78.
 • Trudny zachwyt – o Łodzi w literaturze XIX i XX wieku, [w:] Kulturowy obraz zachwytu, red. Jolanta Bujak-Lechowicz, Pruszcz Gdański- Piotrków Trybunalski 2014, s. 45-56.
 • Między „ziemią obiecaną” a „złym miastem” – cała (?) prawda o Łodzi w  publicystyce i prasie warszawskiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2008, R. 10, s. 253–272. http://hdl.handle.net/11089/10611
 • Między „ziemią obiecaną” a „złym miastem” – cała (?) prawda o Łodzi w publicystyce i  prasie warszawskiej, cz. 2, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2010, R. 13. http://hdl.handle.net/11089/2531
 • Motywy wspólne w literackim obrazie strajku i lokautu w Manchesterze (Elizabeth C. Gaskell „Mary Barton”) i Łodzi (M. Gawalewicz „Wir”, K. Laskowski „Lokaut”), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2007, R. 9, s. 187–201. http://hdl.handle.net/11089/10394
 • [współautor: B. Cieślik-Wolski], Na co chorowali i jak się leczyli bohaterowie Reymonta, [w:] Sposoby leczenia dawniej a dziś w świetle literatury i medycyny, cz III, red. E. Łoch, G. Wallnera, Lublin 2006 ,s. 86-107.
 • Kwestia żydowska w piśmiennictwie poświęconym Łodzi (przełom XIX i XX wieku), [w:] Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków, red. G. Borkowska, M. Rudkowska, Warszawa 2004.
 • Łódź w „Kronikach” Bolesława Prusa, [w:] Bolesław Prus. Pisarz. Publicysta. Myśliciel, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, S. Fita, Lublin 2003.
 • Oryginalny dokument literacki z życia dawnej Łodzi — cykl Antoniego Sygietyńskiego „Znasz-li ten kraj?”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteria Polonica” 2003, R. 5.

 

Inne publikacje:

 • Odkryj Łódź. Bardzo twórcza książka o niezwykłym mieście, Regio, Łódź 2014.
 • A. Jonas, K. Kołodziej, M. Kronenberg, Spacerkiem po Łodzi, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2013.
 • K. Kołodziej, M. Kronenberg, Zabytkowe przestrzenie Uniwersytetu Łódzkiego, wyd. Primum Verbum, Łódź 2010, ss. 125.
 • K. Kołodziej, M. Kronenberg, 70 lat Uniwersytetu Łódzkiego w przestrzeni miejskiej Łodzi (1945-2015), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.

 

Inne prace redakcyjne:

 • Współredakcja – wraz z Katarzyną Badowską – publikacji Odkrywanie Tuwima, zawierającej inspirowane twórczością Juliana Tuwima wiersze i ilustracje dzieci oraz młodzieży.

Back to Top