Rewolucja 1905-1907. (Nie)obecny mit założycielski Łodzi w literaturze regionu.

Rewolucja 1905-1907. (Nie)obecny mit założycielski Łodzi w literaturze regionu.

Rewolucja 1905-1907. (Nie)obecny mit założycielski Łodzi w literaturze regionu.

Możliwość komentowania Rewolucja 1905-1907. (Nie)obecny mit założycielski Łodzi w literaturze regionu. została wyłączona

Opracowanie prezentuje różne aspekty (społeczne i literackie) żywej obecności tematyki rewolucji 1905 roku w życiu społecznym Łodzi i w piśmiennictwie jej poświęconym (m.in. w pismach Gawalewicza, Laskowskiego, Rżewskiego, Martynowskiego, Timkowskiego-Kostina, Tuwima) w okresie przed I wojną światową i w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy o manifestacjach i starciach 22-24 czerwca 1905 roku pisano jako o patriotycznym i społecznym powstaniu łódzkim. Drugą część tekstu stanowi próba opisu zmian, jakim obraz rewolucji poddany został w piśmiennictwie powojennym w PRL, oraz analiza strategii (re)konstruowania mitu rewolucji w latach ostatnich.

Back to Top